Medya ve İletişim

Bölümü

NEDEN İLETİŞİM OKUMALIYIM? AKLIMA TAKILANLAR?

Medya ve İletişim bölümüne hangi puan türüyle girilir?

Medya ve İletişim Bölümüne 2020 ÖSYM tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan bilgilere göre SÖZEL puan türüyle öğrenci alınmaktadır.

Medya ve İletişim bölümünün eğitim süresi kaç senedir?

Medya ve İletişim lisans bölümünün öğrenim süresi 4 yıldır. Medya ve İletişim bölümlerinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları vardır. Bölümde bütünleşik iletişim programı okutulmaktadır. Öğrencilerimiz, ilk iki yıl iletişim alanının ve sosyal bilimlerin temel derslerini alırken, sonraki iki yıl uzmanlaşmak istedikleri, medya ya da pazarlama iletişimi alanındaki dersleri almaktadırlar.

Ben, Medya ve İletişim bölümünü okuyabilir miyim?

Medya ve İletişim bölümleri, üniversite sınavına giren öğrencilerin en çok okumak istedikleri bölümler arasında yer almaktadır. Medya ve İletişim bölümünde okumayı düşünen öğrencilerin; araştırma yapmaya ve yeni şeyler öğrenmeye istekli olmaları gerekmektedir. Medya ve İletişim alanı, çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bu ilerlemeye paralel olarak iletişim yöntemleri ve biçimleri de değişmektedir. Medya ve İletişim bölümü, araştırma yapmayı seven, sorgulayan, yeni bilgiler öğrenmeye açık, çok yönlü düşünebilen kişiler için uygundur.

İyi Bir Medya ve İletişim Öğrencisi Nasıl Olmalıdır?

 • Medya ve İletişim bölümü öğrencisi, öncelikli olarak meraklı olmalıdır.
 • Medya ve İletişim bölümü öğrencisi, yeni bilgiler öğrenmeye açık olmalıdır.
 • Medya ve İletişim bölümü öğrencisi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, sosyal bilimler, tarih, ekonomi ve psikoloji gibi diğer bilim alanlarına da ilgi duymalıdır.
 • Medya ve İletişim bölümü öğrencilerinin iyi bir gözlemleme yeteneği olmalıdır.
 • Medya ve İletişim bölümü öğrencileri, kendi ülkesinde ve dünyada olup biten gelişmeleri çok yakından takip edebilmelidir.
 • Medya ve İletişim bölümü öğrencilerinin sinema, televizyon, sosyal medya ve pazarlama iletişimi alanındaki tüm yenilikleri ve değişimleri de takip etmeleri gerekmektedir.
 • Medya ve İletişim bölümü öğrencilerinin en az 2 yabancı dili çok iyi bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.

 Medya ve İletişim Bölümü Avantajları:

 • Eleştirel bir bakış açısı kazanmanızı sağlar.
 • İletişim alanında yaşanan hızlı değişime ve yeniliklere daha kolay bir şekilde uyum sağlamanızı sağlar.
 • İletişim ve medya sektörlerinde gelecek yıllarda istihdam edilecek kişi sayısında artış beklenmektedir. Bu alandan mezun olan öğrencilerimiz iletişim ve medya alanında rahatlıkla iş bulabilirler.
 • Medya ve İletişim bölümünde interdisipliner bir eğitim verilmektedir.
 • Bu bölümü okuyan öğrenciler sadece İletişim ve Medya alanında değil, sosyal ve beşeri bilimlerin diğer dallarında da ders alarak bilgi sahibi olurlar.
 • Medya ve İletişim bölümü öğrencileri, araştırma, sorgulama, analiz yapma yeteneklerini geliştirirler.
 • Medya ve İletişim bölümü öğrencileri, öğrenim süresi boyunca en az bir yabancı dili öğrenirler.

Bazı İletişim ve Medya Terimleri:

Haber Değeri: Haber öykülerinin seçiminde, kurulmasında ve sunumunda kullanılan profesyonel kodlar.

Haber Filmi: Haber özelliği gösteren günlük önemli olayları ortaya çıktıkları anda saptayan, belirli aralıklarla piyasaya sürülen, sinema ve televizyonlarda gösterilen belgesel film çeşidi.

Bülten: Kurumun çalışmaları hakkında, çalışanları bilgilendirmek amacıyla, belirli zamanlarda yayınlanan çok sayfalı mektup vb. gibi yazılı araçlar.

Empati: Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesi.

Haber Medyası: Kitle iletişim araçlarında haberden ya da haber programından sorumlu tüm birim ve kişiler.

Kamu: Bir kurumun çevresinde oluşan ya da ondan etkilen, hizmet alan kesim.

Mesaj: Bir şey iletmeyi isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve görsel-işitsel semboller.

Reklam: Bir mal ya da hizmetin nerede, nasıl, hangi koşullarda ve fiyat ile tüketicilerine sunulacağının bildiren iyi tasarlanmış, medyadan yer ve zaman satın alınarak yapılan duyurulardır.

Halkla İlişkiler: Kurum ve kuruluşların içinde bulundukları sosyal çevre ve sosyal paydaşları ile karşılıklı ilişki ve iletişimi yöneten faaliyetlerin bütünüdür.

Pazarlama İletişimi: Mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından tercih edilmesi için yürütülen bütün iletişim faaliyetleri.

Marka: Bir mal ya da hizmetin rakiplerinden ayrışmasını sağlayan ve tüketiciler tarafından algısal bir farklılığa ve değere sahip olmasıdır.

Kodlama: Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesi

Algı: İnsanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayrımında olması ve onları yorumlaması süreci.

Araştırmacı Gazetecilik: Muhabirin yazacağı haberle ilgili enformasyon arayıp bu enformasyonun üzerindeki örtüyü kaldırdığı bir gazetecilik biçimi.

Bağımsız Yönetmen: Yönetmenlik yanında yapımcılık görevini de üstlenen ya da bu görev için yapımcıdan tam bir özgürlük sağlayan yönetmen.

Belgesel Film: Gerçek yaşamdan alınan herhangi bir olguyu, kendi doğal çevresi ve akışı içinde ya da buna en yakın biçimde sonradan kurulmuş bezemler, seçilmiş yerlerde işleyen, çok kez belirli bir amacı yansıtan film çeşidi.

Nerede, Hangi Alanlarda Çalışabilirim?

Medya ve İletişim bölümü mezunları, İletişim sektörlerinin hemen her alanında iş bulma imkanına sahipler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, televizyon kanallarında, gazetelerde, dergilerde, sosyal medyada, sinema sektöründe, kamu ve özel sektör kuruluşlarının kurumsal iletişim, basın danışmanlığı, marka yöneticiliği, siyasal iletişim, sağlık iletişimi, pazarlama iletişimi uzmanlığı, reklam ve halkla ilişkiler şirketlerinde iş bulabilirler.

İletişim Mezunlarının Sektörde Çalıştıkları Bazı Unvanlar:

Gazeteci Haber      Muhabiri      TV Habercisi      TV Programcısı      Radyo Programcısı      Sunucu      Spiker      Foto – Muhabir     Kameraman      Görüntü Yönetmeni      Editör      İletişim Danışmanı      Köşe Yazarı  Seslendirmen      Sosyal Medya Uzmanı      Sosyal Medya İçerik Uzmanı      Dijital içerik uzmanı      Pazarlama İletişimi Uzmanı  Marka Yöneticisi    Halkla İlişkiler Uzmanı      Reklamcı      Kurumsal İletişim Uzmanı      Basın Müşaviri      Basın temsilcisi

 

 

Sosyal Medya Hesapları

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur