Medya ve İletişim

Bölümü

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başladı!


Program Hakkında

Sosyal bilimlerin kesişiminde yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema programı, gerek teorik gerekse uygulama derslerinin yer aldığı vizyoner bir programdır. Bu bakımdan program araştırma ve proje yönüyle öğrencinin akademik yönünü, kısa filmler, TV programları, sinema ve belgesel ağırlıklı olması ile pratik ve uygulama yönünü geliştirecektir. Medya Çalışmaları, Film Analizi, Spikerlik ve Sunuculuk, Senaryo Yazım ve Teknikleri gibi daha birçok ders, programın iki temel yönüne işaret etmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema programının bu karakteristiği öğrencinin yüksek lisans tezi veya uygulama örneği olarak hazırlayacağı kısa film ve belgesel film vb. ile tamamlanmaktadır.

Mezuniyette Kazanılacak Değerler

Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı mezunları, elde edecekleri çift yönlü kazanım ile gerek akademik hayatlarına gerekse sektörde güçlü biçimde varlık gösterebileceklerdir. Bu yönüyle program son yıllarda ülkemizde sayıları artan İletişim Fakülteleri’ndeki nitelikli öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmuş olacaktır. Ayrıca basın, TV, sinema ve belgesel sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeterliğe sahip bireyleri yetiştirmiş olacaktır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur